Němčina 1 (zimní semestr, kód: denní forma KLJNP120; kombinovaná forma KLJNK120)

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je sjednocení úrovně znalostí studentů v oblasti gramatiky, slovní zásoby a syntaxe s důrazem na komunikaci a harmonický rozvoj čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní a mluvení). Úroveň jazykových kompetencí studentů je různá, proto jsou děleni do tří skupin v závislosti na úrovni svých znalostí a pracují se dvěma díly učebnice Sprechen Sie Deutch? – začátečníci a mírně pokročilí – 1. díl, pokročilí – 2. díl.

Němčina 2 (letní semestr, kód: denní forma KLJNP220; KLJNK220) 

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je zdokonalit dosaženou úroveň jazykových kompetencí. Předmět může být zapsán pouze po získání zápočtu z předcházejícího semestru z Němčiny 1.