Latina 1 (zimní semestr, kód: UBK/KN156)

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy latinského jazyka a klasické kultury. Důraz je kladen na zvládnutí gramatického systému, terminologie, četbu autentických textů a reálií. Probírají se lekce 1 až 5 učebnice Vestibulum.

Předmět v IS STAG

Latina 2 (letní semestr, kód: UBK/KN157)

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy latinského jazyka a klasické kultury. Důraz je kladen na zvládnutí gramatického systému, terminologie, četbu autentických textů a reálií. Probírají se lekce 6 až 10 učebnice Vestibulum.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Tento předmět je určen studentům, kteří by se rádi ponořili do studia interdisciplinárního oboru, z něhož se dnes vyvinuly prakticky všechny živé evropské jazyky. Doporučuje se aktivní domácí příprava a velkou výhodou je aspoň minimální znalost libovolného románského jazyka. Každý týden se zpravidla probírá jedna lekce, látka se dá tudíž stihnout za pět týdnů.