Kurz práce s informacemi (zimní semestr, kód: UBKKBP0003)

Počet kreditů: 3

Cílem předmětu je seznámit posluchače formou seminářů s problematikou informační gramotnosti resp. informačního vzdělávání, dále poskytnout základní informace o licencovaných elektronických zdrojích, o možnostech a službách pro vyhledávání v tomto typu elektronických zdrojů. Dalším cílem předmětu je přiblížit problematiku tvorby kurzů informační gramotnosti a seznámit se současným stavem a vývojem této vzdělávací činnosti nejen v ČR.