Kapitoly z estetiky 1 (zimní semestr, kód: denní forma UBKKA212; kombinovaná forma UBKKB212)

Počet kreditů: 2

Cílem přednášek je přiblížit posluchačům kategorii krásy v časové posloupnosti od antiky do vzniku estetiky jako samostatného vědního oboru. V úvodní části výuky jsou definovány základní estetické kategorie. Chronologicky je podán výklad estetického učení myslitelů, škol a směrů v rámci filosofie, vždy v kontextu se společenskou a kulturní atmosférou doby. Přednášky jsou dovedeny do doby vzniku estetiky jako samostatného vědního oboru. 

Kapitoly z estetiky 2 (letní semestr, kód: denní forma UBKKA213; kombinovaná forma UBKKB213)

Počet kreditů: 2

Cílem přednášek je přiblížit posluchačům kategorii krásy v časové posloupnosti od konce 18. století (konstituování estetiky jako samostatného vědního oboru). Chronologicky je podán výklad estetického učení myslitelů, škol a směrů v rámci filosofie, vždy v kontextu se společenskou a kulturní atmosférou doby.