Informační věda 1 (zimní semestr, kód: UBKKBP002)

Počet kreditů: 6

Cílem výuky je osvojit si základní terminologii informační vědy a reflektovat její hlavní problémy a metody výzkumu, zvládnout základní koncept pojmu informace z hlediska různých vědních oborů a disciplín (důraz na multioborovost) a kultivovat teoretické a kritické myšlení posluchačů s přesahem do praxe.

Informační věda 2 (letní semestr, kód: UBKKBP0022)

Počet kreditů: 6

Cílem předmětu je osvojit si základní terminologii informační vědy a reflektovat její hlavní problémy. Zvládnout základní koncept pojmu informace z hlediska různých oborů. Kultivovat teoretické myšlení posluchačů s přesahem do praxe.