Informační věda 1 (zimní semestr, kód: denní forma UBKKA002; kombinovaná forma UBKKB002)

Počet kreditů: 3

Přednášky jsou rozděleny do dvou částí: v první části je soustředěna základní problematika informační vědy v související s jejím historickým vývojem, formováním teoretických východisek a terminologie, hledáním vědeckých metod zkoumání a aplikačních možností. Cílem přednášek je dokumentovat a na základě příkladů demonstrovat úlohu informační vědy jako teoretické disciplíny v neustále rozšiřujícím se spektru informatizace společnosti. Předmět lze studovat během studijního pobytu v rámci projektu Erasmus-Sokrates distančně – nutná domluva s vyučujícím ÚBK.

Informační věda 2 (letní semestr, kód: denní forma UBKKA102; kombinovaná forma UBKKB102)

Počet kreditů: 3

V letním semestru je sledována problematika informační vědy, kterou se zabývají později jiné odborné předměty, jsou naznačovány vazby k teoretickým problémům informační vědy a snaha rozvíjet možnosti jejího uplatňováni (aplikovaná informační věda).