Hyde Park informačních profesionálů (zimní semestr, kód: UBK/KNC02)

Počet kreditů: 4

Hlavním cílem předmětu je nabídnout posluchačům studijního programu Informační studia a knihovnictví kontakt s odborníky z praxe. Hyde Park informačních profesionálů je koncipován jako série moderovaných přednášek se zvanými osobnostmi nejen z paměťových institucí, ale také z řad komerčních a státních organizací. Smyslem předmětu je nabídnout studentům náhled do tzv. informačních profesí a umožnit jim tak lépe porozumět aktuálním problémům v oblasti informačních studií a knihovnictví.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip:  Studenti se formou moderovaných přednášek s významnými představiteli paměťových institucí dozví zajímavosti nejen z oboru. Přednášky probíhají jednou za měsíc v odpoledních hodinách. Zápočet je podmíněn minimální účastí na 2 ze 3 přednášek a odevzdáním závěrečné zprávy.