Dějiny knižní kultury 1 (zimní semestr, kód: denní forma UBKKA005; kombinovaná forma UBKKB005)

Počet kreditů: 2

Cílem přednášek je seznámit studenty s historickým vývojem knihy z hlediska vývoje psacích látek, nástrojů a písma. Zabývají se podobami knihy v jednotlivých světových kulturách. Vychází se z předpokladů pro vznik písma v období mladšího paleolitu (jeskynní malby) ve Francii a Španělsku (Altamira, Dordogne, Lascaux atd.) a jejich vývojem k schematizovaným kresbám. Další kapitoly tvoří vývoj písemných systémů v centrech starověkých civilizací. Důraz je kladen na vývoj písma, psacích látek a potřeb ve starověké Mezopotámii, Egyptě, Egejské oblasti, Blízkém Východě (zejména Fénicie), Římě, částečně také ve východní Asii (Čína, Japonsko) a na americkém kontinentu. Následně se navazuje vývojem písma v období středověku a vývojem formy (podoby) rukopisné knihy. Přednáškový cyklus je uzavřen přechodem od rukopisné knihy ke knihtisku.

Dějiny knižní kultury 2 (letní semestr, kód: denní forma UBKKA056; kombinovaná forma UBKKB056)

Počet kreditů: 2

Výuka navazuje na disciplínu Dějiny knižní kultury 1. Zaměřuje se na specifika ve vývoji knižní kultury v českých zemích a celoevropské (resp. celosvětové) vývojové trendy. První okruh přednášek se věnuje vývoji a rozšíření knihtisku v českých zemích a na evropském kontinentu. Pozornost je věnována období po roce 1500, nakladatelské praxi a inovacím v oblasti tisku a výrobě papíru. Posluchač dále získá znalosti z oblasti typografie či vývoje grafické podoby knihy.