Angličtina 1 (zimní semestr, kód: denní forma KLJAP120; kombinovaná forma KLJAK120)

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je rozvíjet znalosti studentů získaných na střední škole. Důraz je přitom kladen na gramaticko-lexikální stránku jazyka a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) tak, aby studenti srozumitelně a gramaticky správně komunikovali v běžných situacích ústní i písemnou formou na dané jazykové úrovni. Probíraná témata odrážejí okruhy prvních dvou lekcí doporučené literatury. Budou rozšířena o další doplňkové materiály odrážející specifické potřeby studentů tak, aby prohlubovaly znalosti studovaného oboru, ale také znalosti o anglicky mluvících zemích v Evropě i ve světě a upevňovaly vědomí existence rozlišných kultur a společností současného multikulturního světa. Vychází se z faktu, že úroveň jazykových kompetencí studentů kombinovaného studia je různá a jsou tedy děleni do skupin podle úrovně svých znalostí (začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí). V závislosti na zařazení do skupiny se pracuje se třemi úrovněmi učebnice New Englilsh File – Elementary, Pre-Intermediate a Intermediate: POKROČILÍ = mají maturitu z angličtiny Latham-Koenig, Ch., Oxenden, (2004): New English File Intermediate Student’s Book. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-451800-0. Gramatika, slovní zásoba a výslovnost (pronunciation) lekce 1A, 1B Gramatika, slovní zásoba a výslovnost (pronunciation) lekce 2A, 2B Revise and check Unit 1 & 2 MÍRNĚ POKROČILÍ = měli angličtinu 4 roky na střední škole, nemají maturitu z angličtiny Oxenden, C, Latham-Koenig, Ch., Seligson, P. (2006): New English File Pre-Intermediate Student’s Book. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-438433-9. Gramatika, slovní zásoba a výslovnost (pronunciation) lekce 1A, 1B, 1C, 1D Revise and check 1 Gramatika, slovní zásoba a výslovnost (pronunciation) lekce 2A, 2B, 2C, 2D Revise and check 2 ZAČÁTEČNÍCI + studenti, kteří měli angličtinu maximálně 2 roky. Oxenden, C, Latham-Koenig, Ch., Seligson, P. (2004): New English File Elementary Student’s Book. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-438425-4. Gramatika, slovní zásoba a výslovnost (pronunciation) lekce 1A, 1B, 1C, 1D Revise and check 1 Gramatika, slovní zásoba a výslovnost (pronunciation) lekce 2A, 2B, 2C, 2D Revise and check 2.

Angličtina 2 (letní semestr, kód: denní forma KLJAP220; kombinovaná forma KLJAK220)

Počet kreditů: 2

Předmět Angličtina 2 navazuje na předmět Angličtina 1 a jeho cílem je i nadále rozvíjet již získané znalosti studentů. Důraz je kladen na gramaticko-lexikální stránku jazyka a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) tak, aby studenti srozumitelně a gramaticky správně komunikovali v běžných situacích ústní i písemnou formou na dané jazykové úrovni. Probíraná témata odrážejí okruhy lekcí tři a čtyři doporučené literatury. Tato témata budou rozšířena o další doplňkové materiály odrážející specifické potřeby studentů tak, aby prohlubovaly znalosti týkajících se anglicky mluvících zemí v Evropě i ve světě a upevňovaly vědomí existence rozlišných kultur a společností současného multikulturního světa. Předmět je zakončen zápočtem z probraného učiva. Vychází se z faktu, že úroveň jazykových kompetencí studentů kombinovaného studia je různá a jsou tedy děleni do skupin podle úrovně svých znalostí (začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí). V závislosti na zařazení do skupiny se pracuje se třemi úrovněmi učebnice New Englilsh File – Elementary, Pre-Intermediate a Intermediate: POKROČILÍ = mají maturitu z angličtiny Latham-Koenig, Ch., Oxenden, (2004): New English File Intermediate Student’s Book. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-451800-0. Gramatika, slovní zásoba a výslovnost (pronunciation) lekce 3A, 3B Gramatika, slovní zásoba a výslovnost (pronunciation) lekce 4A, 4B Revise and check Unit 3 & 4 MÍRNĚ POKROČILÍ = měli angličtinu 4 roky na střední škole, nemají maturitu z angličtiny Oxenden, C, Latham-Koenig, Ch., Seligson, P. (2006): New English File Pre-Intermediate Student’s Book. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-438433-9. Gramatika, slovní zásoba a výslovnost (pronunciation) lekce 3A, 3B, 3C, 3D Revise and check 3 Gramatika, slovní zásoba a výslovnost (pronunciation) lekce 4A, 4B, 4C, 4D Revise and check 4 ZAČÁTEČNÍCI + studenti, kteří měli angličtinu maximálně 2 roky. Oxenden, C, Latham-Koenig, Ch., Seligson, P. (2004): New English File Elementary Student’s Book. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-438425-4. Gramatika, slovní zásoba a výslovnost (pronunciation) lekce 3A, 3B, 3C, 3D Revise and check 3 Gramatika, slovní zásoba a výslovnost (pronunciation) lekce 4A, 4B, 4C, 4D Revise and check 4