A předměty

Angličtina 1 a 2

Dějiny knižní kultury 1 a 2

Informační etika 1 a 2

Informační věda 1 a 2

Počítačová gramotnost 1 a 2

Typologie dokumentů

Úvod do filozofie 1 a 2

Úvod do studia a perspektivy oboru 1 a 2

Literární komunikace

B předměty

Němčina 1 a 2

Latina 1 a 2

Kapitoly z estetiky 1 a 2

Základy sémiotiky

Biblioterapie

C předměty

Kurz práce s informacemi

Hyde Park informačních profesionálů

Projektový inkubátor