Povinné předměty

Angličtina 1 a 2

Dějiny knihoven a knihovnictví

Elektronické informační zdroje

Filozofie 1 a 2

Informační věda 1 a 2

Knihovnická praxe 1

Kurz práce s informacemi

Praktikum ze základů informatiky I

Sociální komunikace 1 a 2

Úvod do informatiky a výpočetní techniky

Úvod do studia knihovnictví

Povinně volitelné předměty typu PVB

Knihovědný seminář

Praktikum ze základů informatiky II

Starší světová literatura