A předměty

Dějiny knižní kultury 1 a 2

Angličtina 1 a 2

Počítačová gramotnost 1 a 2

Úvod do studia a perspektivy oboru 1 a 2

Úvod do filozofie 1 a 2

Typologie dokumentů

Informační etika 1 a 2

Informační věda 1 a 2

Literární komunikace

B předměty

Kapitoly z estetiky 1 a 2

Základy sémiotiky

Němčina 1 a 2

Biblioterapie

Seminář k dějinám knižní kultury 1 a 2