Na Slezské univerzitě máte možnost si zapsat a studovat mnoho zajímavých předmětů. Kromě klasických A předmětů, které jsou povinné, máte na výběr ze široké škály B a C předmětů. Pokud nesplníte B předmět, lze jej opakovat, jako povinnost, anebo ho v dalším roce nahradit jiným předmětem ve stejném kreditovém ohodnocení z vypsané nabídky pro obor, který studujete. Vybraný předmět poté musíte splnit. C předměty, které jsou volitelné, si lze vybrat i v rámci celé fakulty.

K úspěšnému absolvování bakalářského studia je potřeba získat 134 kreditů za A předměty a dalších 46 za B a C předměty (tj. celkem 180 kreditů). U navazujícího magisterského studia pak kreditů 120 (z toho 88 za A a minimálně 20 za B předměty).

A jaké předměty si tedy můžete zapsat? Odpověď naleznete v našich rubrikách Bakalářské a Magisterské předměty.

Bakalářské předměty
(Studijní program: B7201 Informační studia a knihovnictví, studijní obor: Knihovnictví, prezenční i kombinované studium)

Magisterské předměty
(Studijní program: N7201 Informační studia a knihovnictví, studijní obor: Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu, prezenční i kombinované studium)