Ze zdravotních důvodů je zítřejší výuka Mgr. Smékalové Typologie dokumentů ZRUŠENA!