Mgr. Jan Matula, PhD.
ICT (Information and Communication Technologies), Znalostní ekonomika, Terénní projekty