Ve středu 16/12 se od 16.30 koná Hyde park informačních profesionálů.

Propojovat budeme tentokrát minulost s budoucností, psané kulturní dědictví s dětským čtenářstvím. PhDr. Petra Večeřová, Ph.D., z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR bude mluvit o tom, co obnáší výzkum v oblasti psaného kulturního dědictví a bibliografie, Mgr. Pavlína Lišovská z Knihovny Jiřího Mahena v Brně představí Centrum dětského čtenářství a jeho aktivity zaměřené na děti a jejich rodiče.

Online setkání (v MS Teams) je otevřené nejen studentům, kteří mají předmět zapsán, ale také ostatním studentům, kolegům z praxe i dalším zájemcům.  

PŘÍSTUP PRO HOSTY
PŘÍSTUP PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE SU