V úterý 2. října 2018 se uskutečnil druhý ročník Festivalu ostravských knihoven. Do něj se letos zapojilo celkem osm institucí, šest z nich opakovaně: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, Knihovna a studovna Ekonomické fakulty VŠB-TUO, Knihovna města Ostravy, Knihovna Ostravského muzea a Knihovna Galerie výtvarného umění v Ostravě. Oproti loňskému roku se letos poprvé zúčastnily také Knihovna Archivu města Ostravy a Knihovna Národního památkového ústavu, ÚOP v Ostravě.

Knihovny nabídly bohatý program, např. prohlídku běžně nepřístupných prostor, exkurzi do knihařské a konzervační dílny, kaligrafický workshop nebo přednášku o archeologickém výzkumu. Každý návštěvník obdržel pohlednici, na kterou mohl v participujících institucích sbírat speciální razítka. Pohlednici s minimálně šesti razítky je možné vyměnit za věcnou cenu, např. bezplatnou registraci do vybrané knihovny, zajímavou knihu či knižní amnestii.

Instituce se mezi sebou nesnaží soupeřit, každá knihovna je totiž koncipována pro jinou skupinu obyvatel. Zatímco loňský ročník byl považován za pilotní, ten letošní dokázal svůj potenciál naplnit beze zbytku. Pro rok 2019 si lze přát snad jen lepší počasí.

Ředitelství webu Knihovník tímto děkuje Ing. Marcele Stehlíkové, PR manažerce Moravskoslezské vědecké knihovny a vrchní organizátorce festivalu, a rovněž všem zúčastněným pracovníkům včetně tří milých studentek knihovnictví: Zuzaně Benešové, Ivě Dvořáčkové a Tereze Kuchařové.