V Úschovně je možné stáhnout studijní materiály k predmětům ÚBK.

Všeobecné smluvní podmínky Úschovny

Tyto podmínky se skládají z následujících částí, které společně tvoří nedílný celek všeobecných smluvních podmínek užívání služeb poskytovaných na portálu knihovnik.fpf.slu.cz. Jednotlivé studijní materiály jsou zabezpečeny heslem. Heslo je studentům sděleno vždy na začátku semestru. Uživatel se zavazuje, že bude jak při stahování souborů, tak při jejich nahrávání, dodržovat zásady ochrany osobních údajů.

Uživateli je poskytnuta tato služba:

Práva a povinnosti uživatele knihovnik.fpf.slu.cz a administrátora knihovnik.fpf.slu.cz:

  1. Uživatel není oprávněn zpřístupnit heslo, sloužící k otevření souboru, třetí osobě, respektive osobě, která není studentem knihovnictví ÚBK FPF SU,
  2. Uživatel nesmí obsah Úschovny dále šířit, půjčovat, převádět za úplatu či bezplatně, pronajímat, prodávat,
  3. Administrátoři portálu knihovnik.fpf.slu.cz si vyhrazují právo měnit přístupové heslo k souborům,
  4. Komunikace mezi uživatelem a administrátorem knihovnik.fpf.slu.cz probíhá výhradně elektronickou formou prostředictvím e-mailové adresy knihovnik@fpf.slu.cz,
  5. Administrátor si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Všeobecných podmínek Úschovny.