Děkanka FPF SU vyhlašuje v souvislosti s konáním imatrikulací pro studenty 1. ročníků na den 16. 10. 2019 (od 8:00 do 12:00) děkanské volno. Studenti kombinovaného studia mají výuku dle rozvrhu!