Milé studentky, milí studenti, příznivci komunity portálu knihovník.fpf.slu.cz,

dovolte nám, abychom Vám poděkovali za téměř 12 let trvající přízeň. V důsledku personálních změn na pracovišti oddělení knihovnictví ÚBK FPF SU a na základě usnesení jednotlivých členů stávající komunity Projektového inkubátoru a Terénního projektu budou služby poskytované v rámci výstupů našich činností v závěru akademického roku 2017/18 ukončeny.

Konkrétně se jedná o následující předměty a aktivity:

  • Hyde park informačních profesionálů (kód předmětů KNC02, K0009, KMK09),
  • Projektový inkubátor (kódy předmětů KMK041, K0001, KTK041),
  • Kurz práce s informacemi (K0003),
  • Pasování prváků,
  • Mikulášská párty s karnevalem,
  • Adaptační kurz,
  • Výjezdový seminář Terénní projekt.

Provoz webové stránky knihovnik.fpf.slu.cz zůstane v omezené míře zachován, dojde však ke zrušení Facebookové skupiny Knihovník a Kurz práce s informacemi, rovněž budou odstraněny mailové distribuční seznamy knihovnik@fpf.slu.czkpi@fpf.slu.cz.

Koordinátorka projektů Míša Mrázová dokončila studium a projektový guru Honza Matula opouští pozici odborného asistenta oddělení knihovnictví. Na základě usnesení na poslední poradě komunity jsme se rozhodli výše uvedené aktivity ukončit.

Dovolte nám, abychom Vám ještě jednou poděkovali za všechny společně prožité chvíle na našich akcích a za Vaši přízeň ve virtuálním prostředí. Něco končí a my pevně věříme, že i něco začíná.

Přejeme Vám mnoho úspěchů ve studiu, ale i v osobním životě. Moc jsme si to s Vámi užili a pevně věříme, že společné chvíle zůstanou i navzdory ukončení našich aktivity uchovány v našich vzpomínkách.

Mějte se krásně a ještě jednou díky!

Studenti a vyučující portálu Knihovník