• Version
  • Stáhnout 168
  • Velikost souboru 23.16 MB
  • File Count 1
  • Datum vytvoření 22/03/2016
  • Poslední úprava 08/03/2017

Informační etika 1


Výčet souborů ke stažení ve formátu ZIP:

01_Etické předporozumění (Anzenbacher)
02_Etické argumenty a předpoklady morálky (Thompson)
03_Etika, morálka, mrav (Sokol)
04_Jazyk morálky (Thompson)
05_Dobro, zlo a svobodna vůle (Příkaský)
05_Trojí model svobody (Sokol)
06_Odpovědnost a spravedlnost (Sokol)
07_Ctnosti a neřesti (Příkaský)
07_Etické ctnosti (Anzenbacher)
07_Motivace jednání a lidské vášně (Příkaský)
08_Platon, Aristoteles, Akvinský (Thompson)
09_Základy morálky a utilitarismus (Thompson)
10_Kant a deontologická etika (Thompson)
doc.png11_Stručné dějiny etických koncepcí
doc.pngSylabus_Inform. etika1
box_download.png12_Etické koncepce 20. stol.