Hyde Park informačních profesionálů s prof. Alenkou Šauperl a Jakem Gerčarem na téma knihovnictví ve Slovinsku a koncept „reading health“

Oba budou mluvit o svém působení na Univerzitě v Ljubljani, o knihovnictví a knihovnických studiích ve Slovinsku. Jaka navíc představí koncept takzvaného čtenářského zdraví, kterým se zabývá ve svém doktorském studiu a v rámci kterého zkoumá kolektivní čtenářské návyky a proměny čtení v digitální době. 

Tento Hyde Park se uskuteční v anglickém jazyce!

LINK PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE SU

LINK PRO HOSTY

Děkanské volno 29. 10. 2021

Imatrikulace 1. ročníků bakalářského prezenčního studia

Imatrikulace (slavnostní uvedení do studia) se pro studenty 1. ročníku bakalářského prezenčního studia oboru knihovnictví uskuteční 25. 10. od 12:00 hodin.
Pro tyto studenty platí 25. 10. děkanské volno.


Ostatní ročníky mají výuku dle rozvrhu.

« Older posts

© 2021 Knihovník

Theme by Anders NorenUp ↑