Hyde Park informačních profesionálů

Lednový Hyde Park informačních profesionálů, který se koná 20. 1. 2021 od 16:30, bude zaměřen na téma univerzitních knihoven.

PhDr. Hana Landová, Ph.D., předsedkyně Asociace knihoven vysokých škol ČR, bude o univerzitních knihovnách mluvit především z pohledu zájmové asociace, která mimo jiné u nás přispěla k rozvíjení informační gramotnosti nejen na vysokých školách. Ona sama pak navíc působí také jako ředitelka knihovny na České zemědělské univerzitě v Praze.

PhDr. Ondřej Fabián přiblíží činnost knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v jejímž čele stojí. Kromě také přednáší na Slezské univerzitě a věnuje se mimo jiné problematice otevřeného přístupu k informacím.

LINK PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE SU 

LINK PRO HOSTY 

Sborník z konference Kniha ve 21. století 2020

V únoru 2020 oddělení knihovnictví Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU, společně s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, SKIPem 10 a dalšími, pořádali již 14. ročník konference Kniha ve 21. století.

Právě vyšel sborník z této konference, ve kterém najdete nejenom ty příspěvky, které byly předneseny naživo, ale zařadili jsme také ty, které z různých důvodů nezazněly, ale vhodně sborník doplňují.

Ve sborníku jsme ponechali tematické dělení konference: digitalizace-vzdělávání-architektura.

Věříme, že ve sborníku naleznete plno inspirace a už nyní se těšíme na setkání na dalším ročníku konference, která se bude konat v termínu 15.–16. 2. 2022, opět na půdě Slezské univerzity v Opavě.

Kniha ve 21. století (2020): Sborník z konference konané ve dnech 11.–13. 2. 2020 na Slezské univerzitě v Opavě / Michaela Mrázová (ed.)
Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2020

Hyde Park informačních profesionálů

Ve středu 16/12 se od 16.30 koná Hyde park informačních profesionálů.

Propojovat budeme tentokrát minulost s budoucností, psané kulturní dědictví s dětským čtenářstvím. PhDr. Petra Večeřová, Ph.D., z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR bude mluvit o tom, co obnáší výzkum v oblasti psaného kulturního dědictví a bibliografie, Mgr. Pavlína Lišovská z Knihovny Jiřího Mahena v Brně představí Centrum dětského čtenářství a jeho aktivity zaměřené na děti a jejich rodiče.

Online setkání (v MS Teams) je otevřené nejen studentům, kteří mají předmět zapsán, ale také ostatním studentům, kolegům z praxe i dalším zájemcům.  

PŘÍSTUP PRO HOSTY
PŘÍSTUP PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE SU

« Older posts

© 2021 Knihovník

Theme by Anders NorenUp ↑