Chcete pokračovat ve studiu na vysoké škole, případně si potřebujete doplnit vzdělání, a vybíráte vhodný studijní obor? Jste tady správně! Studium knihovnictví na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě je tu pro všechny!

Co lze u nás studovat?
Studijní obor Knihovnictví

Tříletý obor lze studovat formou prezenční. Cílem studijního oboru je příprava kvalifikovaných a kompetentních pracovníků pro práci ve veřejných knihovnách všech typů, včetně knihoven specializovaných. Absolventi se také mohou uplatnit v řadě oborů, které vyžadují práci s informacemi a dokumenty. Úspěšní absolventi mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Studijní obor Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu

Dvouletý navazující magisterský studijní program lze studovat formou prezenční. Je koncipován tak, aby studentům poskytl ucelené, teoretické i praktické vzdělání v oblasti veřejných knihoven, které se uplatňuje nejen v oblasti komunitního knihovnictví, ale také v dalších oblastech kultury. Praktické uplatnění získává student i na stáži ve vybraných institucích.

Obor je strukturován se záměrem prohloubit posluchačovy znalosti z oblasti veřejného knihovnicví, literatury, filmu, hudby, médií, motivovat jej k vlastní tvůrčí práci při tvorbě individuálních či skupinových projektů a dává studentům prostor pro hlubší rozvíjení vlastních zájmů.

Bližší informace o oboru nebo jednotlivých předmětech, které se u nás studují, naleznete v rubrice O studiu.

Přijímací řízení

Přijetí k bakalářskému studiu je podmíněmo ústní zkouškou, která prověří všobecné studijní předpoklady a motivace ke studiu tohoto oboru.

U navazujícího magisterského studia koná uchazeč ústní zkoušku v rozsahu znalostí státní závěrečné zkoušky bakalářského programu studijního oboru Knihovnictví. Předpokladem je dále úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7201 Informační studia a knihovnictví nebo B7310 Filologie, oboru Knihovnictví, Česká literatura nebo příbuzného oboru.

Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 29. ledna 2020 od 11.00 hodin v projekčním sále fakultní budovy v Hauerově ulici 728/4 v Opavě.

Termín konání přijímací zkoušky pro bakalářské a navazující magisterské studium je v měsících květnu/červnu.

Uchazeč se hlásí formou elektronické přihlášky (https://is.slu.cz/prihlaska/), tištěnou verzi přihlášky ke studiu ani její zkrácenou verzi nezasílá.

Více informací o podmínkách přijímacího řízení naleznete na stránkách Studijního oddělení FPF SU v Opavě.

A pokud byste byli na pochybách, třeba vám k rozhodnutí pomohou reference našich studentů a absolventů.