Chcete pokračovat ve studiu na vysoké škole, případně si potřebujete doplnit vzdělání, a vybíráte vhodný studijní obor? Jste tady správně! Studium knihovnictví na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě je tu pro všechny!

Co lze u nás studovat?
Studijní obor Knihovnictví

Tříletý obor lze studovat formou prezenční nebo kombinovanou (dříve dálkové studium). Kombinovaná forma vyžaduje samostudium. Cílem studijního oboru je příprava kvalifikovaných a kompetentních pracovníků pro práci ve veřejných knihovnách všech typů, včetně knihoven specializovaných. Její výukový program se soustřeďuje do několika (zpravidla šesti) jednodenních konzultačních setkání za semestr. Úspěšní absolventi mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Studijní obor Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu

Dvouletý navazující magisterský studijní program lze rovněž studovat formou prezenční nebo kombinovanou. Je koncipován tak, aby studentům poskytl ucelené, teoretické i praktické vzdělání v oblasti veřejných knihoven, které se uplatňuje nejen v oblasti komunitního knihovnictví, ale také v dalších oblastech kultury. Praktické uplatnění získává student i na stáži v instituci, kterou si po schválení pedagogem může sám zvolit.

Obor je strukturován se záměrem prohloubit posluchačovy znalosti z oblasti veřejného knihovnicví, literatury, filmu, hudby, médií, motivovat jej k vlastní tvůrčí práci při tvorbě individuálních či skupinových projektů a dává studentům prostor pro hlubší rozvíjení vlastních zájmů.

Bližší informace o oboru nebo jednotlivých předmětech, které se u nás studují, naleznete v rubrice O studiu.

Přijímací řízení

Přijetí k bakalářskému studiu je podmíněmo ústní zkouškou, která prověří všobecné studijní předpoklady a motivace ke studiu tohoto oboru.

U navazujícího magisterského studia koná uchazeč ústní zkoušku v rozsahu znalostí státní závěrečné zkoušky bakalářského programu studijního oboru Knihovnictví. Předpokladem je dále úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7201 Informační studia a knihovnictví nebo B7310 Filologie, oboru Knihovnictví, Česká literatura nebo příbuzného oboru.

II. kolo přijímacího řízení pro oba obory je otevřeno do 4. 7. 2019

Termín konání přijímací zkoušky pro bakalářské a navazující magisterské studium je v měsících květnu/červnu.

Uchazeč se hlásí formou elektronické přihlášky (https://stag.slu.cz/portal/studium/uchazec), tištěnou verzi přihlášky ke studiu ani její zkrácenou verzi nezasílá.

Více informací o podmínkách přijímacího řízení naleznete na stránkách Studijního oddělení FPF SU v Opavě.

A pokud byste byli na pochybách, třeba vám k rozhodnutí pomohou reference našich studentů a absolventů.