Abychom našim studentům nabídli co nejlepší propojení teorie vyučované ve škole a reálné knihovnické praxe, připravili jsme na letní semestr akademického roku 2017/2018 sérii exkurzí po českých, moravských i slezských knihovnách s podtitulem:  Staň se zcestovalým knihovníkem!

Začneme v Ostravě, pak navštívíme Brno a Olomouc, a naše výletování zakončíme dvoudenní exkurzí po pražských knihovnách, kde bude pro účastníky připraveno i malé překvapení.

Předpokládaný harmonogram (nelze vyloučit změny)
2. 3. Ostrava (Moravskoslezská vědecká knihovna a Knihovna města Ostravy)
16. 3. Brno (Moravská zemská knihovna a fakultní knihovna MU)
6. 4. Olomouc (Vědecká knihovna)

(zatím bez termínu, pravděpodobně květen/červen) Praha (Národní technická knihovna, Národní knihovna, Knihovna Akademie věd, knihovna CERGE-EI)

Kromě báječných zážitků a nových poznatků mají studenti možnost získat za exkurzi i kredity. Je třeba si zapsat předmět Projektový inkubátor, a pokud se student zúčastní alespoň tří exkurzí ze čtyř, kredity mu budou zapsány.

Vítáni jsou studenti jak bakalářského, tak magisterského studia, studenti prezenční i kombinované formy studia.

 

 

Náklady na exkurze (např. cestovné) si hradí student sám.