Druhé video pracuje se šablonou pro závěrečné práce a ukazuje úpravu úvodních stran. Níže naleznete soubory, se kterými je ve videu pracováno. Ty si můžete stáhnout.

Šablona

Metodický pokyn