V prvním videu vás seznámíme s prostředím MS Word a jeho nastavením.