V zimním semestru akademického roku 2016/2017 byl již podruhé realizován předmět Kurzu práce s informacemi (UBK/K0003). Jde o volitelný „céčkový“ předmět, jehož úspěšné absolvování je ohodnoceno čtyřmi kredity. Chod Kurzu zajišťuje oddělení knihovnictví ÚBK FPF SU, projektový tým vede Michaela Mrázová.

Do kurzu bylo zapsáno celkem 70 studentů a dokončilo jej 56 studentů
(3 ukončili studium, 11 nezačali kurz absolvovat nebo jej nedokončili).

Nejčastěji zastoupené obory: 1. Knihovnictví (27), 2. Lázeňství a turismus (7), 3. Aplikovaná informatika (6).

Studenti z prezenční formy studia tvořili 59 % z celkového počtu frekventantů kurzu.

 

Hodnocení kurzu studenty:

Hodnocení kurzu

„Spousta důležitých informací, pro mě přijatelně zpracovány, textové opory využiji.“

„Super, vše bylo přehledné.“

„Určitě velmi moderní, srozumitelné a přejemné pojetí výuky. Kurz mne velmi bavil, informace byly přehledné a velmi užitečné v dnešní době.“

Známky:

Známky studentů