E-learningový Kurz práce s informacemi (kód předmětu UBK/K0003) je realizován oddělením knihovnictví na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Pro výuku je zařazen jako C předmět, tedy volitelný, a zapsat si jej mohou všichni studenti bakalářských oborů FPF SU. Cílovou skupinou jsou zejména studenti prvních ročníků, protože předpokládáme, že informace nabyté v tomto kurzu budou pro studenty využitelné i v dalších předmětech napříč obory studia nebo při psaní závěrečné práce.


Kurz práce s informacemi 

  • 4 kredity za C předmět
  • Není třeba docházet na výuku, čas věnovaný studiu KPI si organizujete sami
  • Široká škála probíraných témat
  • Využitelnost znalostí nabytých díky KPI i v jiných předmětech

Sylabus předmětu v systému Stag


Jak hodnotí Kurz práce s informacemi sami studenti?

(odpovědi jsou z anonymního dotazníku, který obdrželi studenti při ukončení kurzu)

„S kurzem jsem byla maximálně spokojená, děkuji mnohokrát“

„Celkově hodnotím tento kurz velmi kladně, všechny materiály a ukázkové úkoly byly velmi přínosné a nápomocné ke konečnému splnění. Určitě informace, které jsem získala budou přínosem a využiji je.“

„Informace z kurzu určitě využiji i do jiných předmětů studia a líbil se mi průběh těchto úkolů, mozek si tyto informace bral postupně a aniž by student chtěl, tak si hodně z tohoto předmětu zapamatuje.“

„Tento kurz byl pro mne velmi užitečný. Dostal jsem od něj, co jsem očekával. Příjem informací, lepší třídění, využití do budoucnosti pro další ročníky na vysoké škole. Nelituji ani sekundy strávené na dělání úkolů či testů. Doufám, že se kurz bude šířit mezi studenty nadále a bude nabírat na kvalitě. Je to velmi příjemná změna od zaběhlého systému chození do školy, sezení na hodinách a poslouchání kantorů. Dnes je doba internetu, tak ji pojďme využít! Chopili jste se toho dobře a doufám, že to tak půjde nadále.“

„Konečně něco zajímavého, přínosného, zábavného a užitečného. Super kurz!

Elektronick_informan_zdroje