Hyde Park informačních profesionálů bude probíhat v zimním semestru a. r. 2016/2017.

Podmínkou získání kreditů je 70% docházka (2 ze 3 přednášek)  a vyplnění dotazníku, který bude odeslán po každé přednášce na mail a v němž se také nachází i místo pro závěrečnou zprávu, která musí mít rozsah alespoň 2500 znaků.

Zápočet bude udělen na základě splněných podmínek v zápočtovém týdnu.

 

Výsledků bylo dosaženo s podporou grantu SGS/7/2016 – Analýza kompetencí a uplatnitelnosti informačních profesionálů.

 


Příspěvek naposledy aktualizoval(a) Michaela Mrázová dne 21/02/2017