Hyde Park informačních profesionálů bude probíhat v zimním semestru akademického roku.

Podmínkou získání kreditů je 70% docházka (2 ze 3 přednášek) a vyplnění dotazníku, který bude odeslán po každé přednášce na e-mail a v němž se také nachází i místo pro závěrečnou zprávu, která musí mít rozsah alespoň 2500 znaků.

Zápočet bude udělen na základě splněných podmínek v zápočtovém týdnu.

Výsledků bylo dosaženo s podporou grantu SGS/7/2016 – Analýza kompetencí a uplatnitelnosti informačních profesionálů.