Hyde Park informačních profesionálů 1

První letošní Hyde Park informačních profesionálů proběhl 4. 10. 2017. Hostem byl Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. a moderování se ujal Mgr. Jan Matula, PhD.

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 

je vysokoškolský pedagog, informační specialista a uznávaný odborník v oblasti elektronických informačních zdrojů, informační podpory vědy a výzkumu a rešeršních strategií. Jeho vedlejším zájmem jsou také metody rychlého čtení, metody osobní práce s informacemi a informační metody competitive intelligence. Docent Papík nejprve pracoval na Ministerstvu obranu jako informační specialista a později jako vedoucí pracoviště externích a zahraničních databází. Byl odborným asistentem na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty univerzity Karlovy, kde také nastartoval dráhu pedagoga. Semestrálně vyučoval na School of Information and Library Science na University of North Carolina. Působil jako informační specialista a rešeršér společnosti Medistyl Praha atd. Také figuroval od roku 2001 ve více než patnácti významných odborných a výzkumných projektech a účastnil se mnoha zahraničních odborných přednášek.