Hyde Park informačních profesionálů 3

Třetí a zároveň poslední Hyde Park tohoto roku se uskutečnil 7. 12. 2016 v odpočinkové místnosti na Hradecké 17. Hostem byl Ing. Martin Svoboda a moderování se tentokrát ujal doc. PhDr. Richard Papík Ph.D.

Foto z akce zde.

Ing. Martin Svoboda

10047Ing. Martin Svoboda má bohatý a pestrý profesní životopis. Promovoval na ČVUT v oboru elektrotechnika. Byl členem vývojového týmu Unifikovaného systému USS v tehdejší Ústřední technické základně v Praze. Od roku 1988 pracoval v Národní knihovně ČR jako systémový programátor, a poté se stal ředitelem odboru automatizace. Mimo jiné se stal hybatelem projektu CASLIN, na který navazovala úspěšná řada stejnojmenných odborných seminářů. Podílel se na projektu MAKS (Modulární automatizovaný knihovní systém) a nyní je ředitelem Národní technické knihovny. Avšak tyto činnosti jsou pouhým zlomkem z jeho dlouhého seznamu jeho aktivit. Tou poslední je projekt CzechELib, díky kterému bude vytvořeno Národní centrum pro pořizování, správu a využívání elektronických informačních zdrojů (časopisů, knih, databází aj.).


Hyde Park informačních profesionálů 2

V pořadí druhý Hyde Park se uskutečnil 2. 11. 2016 na budově Hradecké 17 v odpočinkové místnosti.  Hostem byla tentokrát Mgr. Miroslava Sabelová a moderátorkou opět PhDr. Marie Šedá.

Foto z akce zde.

Mgr. Miroslava Sabelová

sabelovaMgr. Miroslava Sabelová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (Ústav informačních studií a knihovnictví). Od roku 1988 se věnuje knihovnické profesi. Ze začátku pracovala v Knihovně města Ostravy ve výpůjčním oddělení a v oddělení automatizace, díky čemuž mohla poznat z praktické stránky knihovnickou práci. Roku 2000 se stala ředitelkou této instituce. Ta pod jejím vedením prošla mnohými změnami, dokonce získala prestižní ocenění Městská knihovna roku 2010. Knihovna města Ostravy je známa především pro své inovativní přístupy a hodnoty a také moderní směry v oblasti rozvoje knihovnictví. Mgr. Sabelová je od roku 1990 členkou SKIP a svůj volný čas tráví samostudiem.


Hyde Park informačních profesionálů 1

První Hyde Park se konal 5. 10. 2016. Hostem byl PhDr. Vít Richter a moderování se ujala PhDr. Marie Šedá.

Foto z akce zde.

PhDr. Vít Richter

PhDr. Vít Richter je jednou z nejvýznamnějších osobností českého knihovnictví.

Vystudrichoval knihovnictví na Filosofické fakultě UK v Praze a v roce 1980 získal doktorát. Prošel řadou pracovní pozic, díky kterým poznal provoz knihovny jako málokdo. Po roce 1989 se jako ředitel odboru služeb Národní knihovny dostal do top managementu instituce.

Roku 1998 se stává ředitelem odboru knihovnictví, který se pod jeho vedením změnil v dynamické a moderní poradenské, metodické, vzdělávací a koordinační pracoviště s mnoha úkoly a širokým záběrem. V témže roce je poprvé zvolen předsedou SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Za jeho předsednictví vzrostla členská základna o více než 200 členů a byl například i vydán Kodex českých knihovníků. Mimo jiné prosazuje zájmy knihoven v „bojích“ o novou podobu legislativy (Knihovní zákon, Autorský zákon atd.), stál u zrodu časopisu GrandBiblio, je zakladatelem a hlavním organizátorem konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě, a dokonce organizoval i sbírky na podporu knihoven postižených povodní.

Tohle vše je jen krátký přehled aktivit z dlouhého seznamu činností, kterými se Vít Richter zaobírá a které mají zásadní vliv nejen na rozvoj SKIP, ale i knihoven ČR.

Výsledků bylo dosaženo s podporou grantu SGS/7/2016 – Analýza kompetencí a uplatnitelnosti informačních profesionálů.