Předmět Hyde Park informačních profesionálů byl poprvé spuštěn na Slezské univerzitě v roce 2016, jako série tří moderovaných přednášek.

Hlavním cílem bylo nabídnout studentům studijního programu Informační studia a knihovnictví kontakt s odborníky a to nejen z paměťových institucí, ale také například z řad komerčních a státních organizací. Studentům měl být umožněn náhled do tzv. informačních profesí, aby lépe porozuměli aktuálním problémům v oblasti informačních studií a knihovnictví.

Předmět byl určen pro studenty bakalářského i magisterského studia, v obou případech prezenční i kombinované formy. Přednášky mohla navštívit také veřejnost. Podmínkou k zakončení a získání kreditů byla 70% docházka a vyplnění dotazníků, které obsahovaly prostor pro závěrečnou zprávu, po jednotlivých přednáškách.

Přednášející

Hyde Park plakátek

V zimním semestru akademického roku 2016/2017 se uskutečnily celkem 3 moderované přednášky. První přednáška se konala 5. 10. 2016 a jejím hlavním hostem byl PhDr. Vít Richter. Druhým hostem, který přijal naše pozvání, byla dne 2. 11. 2016, Mgr. Miroslava Sabelová a třetím v pořadí se stal Ing. Martin Svoboda, a to 7. 12. 2016. V roli moderátorů se vystřídali PhDr. Marie Šedá a doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Po každé samostatné přednášce Hyde Parku informačních profesionálů, byly účastníkům (studentům i veřejnosti) zaslány dotazníky, které měly za úkol zhodnotit kvalitu akce a také posloužily jako prostředek pro vypracování závěrečné zprávy studentům (jedna z podmínek pro ukončení předmětu), kteří chtěli předmět úspěšně absolvovat.

Evaluace

Podrobnější evaluaci naleznete ke stažení v přiloženém dokumentu ve formátu PDF.

Jako malou ochutnávku přikládáme pár zajímavých ohlasů, které se nám z dotazníků nasbíraly.

Vybrané ohlasy k první k diskusi:

„…Celkově tento projekt hodnotím velice kladně, neboť je pro mě velkým přínosem dozvědět se více informací z oblasti praxe od tak významných osobností. Velkou pochvalu si zaslouží právě organizátoři, kteří svou iniciativou a perfektní souhrou tak napomáhají k většímu rozsahu našich znalostí.“

„…Prostředí, ve kterém se přednáška konala, bylo velmi útulné a přístup pořadatelů úžasný.“

„…Pokud mám zhodnotit přínos přednášky pro nás studenty, mohli jsme se setkat tváří v tvář s personou, která je zářným příkladem toho, že pokud se něco dělá s nadšením, zápalem a upřímným profesním zaujetím, dílo se daří.“

Vybrané ohlasy ke druhé diskusi:

„….Přednáška byla velmi inspirativní a nenudila, což považuji za jeden z důležitých aspektů.

„…Celkově mi nic nechybělo a jsem ráda, že jsem měla možnost nechat se inspirovat tak zajímavým člověkem, jakým je Mgr. Sabelová.“

„…Jde o to, abychom dokázali přemýšlet a učit se, měnit zajeté stereotypy v našem jednání a postupy v práci. Říká se tomu odstraňování bariér, a jestli mě někdo dokázal přesvědčit, že je odstranit lze, tak právě paní ředitelka Sabelová.“

Vybrané ohlasy po třetí diskusi:

„…V prvé řadě bych chtěla podotknout, že projekt jako celek byl velice zajímavě stvořen a bylo by moc fajn, kdyby první řada Hyde Parku pokračovala dále. Výběr hostů byl zvolen s ohledem na obor, který studujeme také perfektně. Líbilo se mi i to, že mezi hosty byli zástupci obou pohlaví.“

„…Musím se přiznat, že na počátku této přednášky na mě hlavní host nepůsobil úplně nejlépe, možná i tím, že v úvodní části mluvil zejména o technických věcech, kterým zrovna moc nerozumím.“

„…Dozvěděli jsme se řadu zajímavostí o principu fungování této významné instituce, přičemž se diskuse nesla v odlehčujícím duchu proloženém různými vtípky a pikantnostmi.“

A co bude dál?

Celkově byl Hyde park informačních profesionálů hodnocen velmi pozitivně. Na akademický rok 2017/2018 se proto připravuje další cyklus těchto přednášek. Opět bude určen jak pro studenty, tak i pro návštěvníky z řad veřejnosti. Jména budoucích hostů a ani termíny samotných přednášek však ještě nejsou známy.

V dotaznících jste nám doporučili velikou řadu osobností z našeho oboru, které bychom mohli oslovit. Některá jména si můžete přečíst i v přiloženém souboru. Díky vám máme rozhodně z čeho vybírat.

Děkujeme vám za projevenou důvěru a účast. Na viděnou se všemi v dalším akademickém roku!