Zapište si nový předmět na FPF „Hyde Park informačních profesionálů“.

Co je cílem tohoto předmětu? Hyde Park plakátek

Hlavním cílem předmětu je nabídnout posluchačům studijního programu Informační studia a knihovnictví kontakt s odborníky z praxe. Hyde Park informačních profesionálů je koncipován jako série moderovaných přednášek se zvanými osobnostmi nejen z paměťových institucí, ale také z řad komerčních a státních organizací. Smyslem předmětu je nabídnout studentům náhled do tzv. informačních profesí a umožnit jim tak lépe porozumět aktuálním problémům v oblasti informačních studií a knihovnictví.

Za úspěšné absolvování získáte 4 kredity.  Podmínky zakončení naleznete zde.

Seznam hostů Hyde Parku informačních profesionálů a přehled termínů jednotlivých přednášek bude zveřejněn na těchto webových stránkách a Facebooku.

Kódy předmětu: KNC02, K0009, KMK09.

 

Seznam hostů 2016/2017

5. 10. 2016 hostem PhDr. Vít Richter z Národní knihovny Praha

2. 11. 2016 hostem Mgr. Miroslava Sabelová z Knihovny města Ostravy

7. 12. 2016 hostem Ing. Martin Svoboda z Národní technické knihovny

Seznam hostů 2017/2018

4. 10. 2017 hostem Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. z ÚBK FPF SU v Opavě a Ústřední knihovny Univerzity Karlovy

8. 11. 2017 hostem PhDr. Dana Kalinová, ředitelka veletrhu Svět knihy

 

 

Výsledků bylo dosaženo s podporou grantu SGS/7/2016 – Analýza kompetencí a uplatnitelnosti informačních profesionálů.


Příspěvek naposledy aktualizoval(a) Marek Janik dne 23/10/2017