Přijměte pozvání na 12. ročník konference s názvem Otevřené repozitáře 2019 s podtitulem: Od vizí k akčním plánům. Konference si klade za cíl mimo jiné zmapovat finanční problematiku tzv. „zlaté cesty OA“, sběr dat o publikačních poplatcích  (APC) a Plán S. Dojde také k představení akčních plánů OA České a Slovenské republiky a mnoho dalších zajímavých příspěvků.

Konference se koná ve dnech 28. a 29. května 2019 v Aule VŠB-TUO  v Ostravě. Pořadatelem je Asociace knihoven vysokých škol ČR za spolupráce Ústřední knihovny VŠB – Technické univyrzity Ostrava.

Registrace účastníků bude zahájená 15. 4. 2019, počet účastníků je omezen na 80 účastníků.

Podrobnosti o konferenci naleznete zde

Všichni zájemci o tuto problematiku jsou srdečně zváni!