Nové akreditace s sebou nesou i nové okruhy ke státní závěrečné zkoušce.

Aktuální znění:

A) Bc. studium

  1. Státnicové okruhy platné od října 2015 (dobíhající akreditace)
  2. Státnicové okruhy platné od října 2021 (nová akreditace)

B) nMgr. studium