Management tvorby a realizace projektů (zimní semestr, kód: UBKVKKNP11)
Počet kreditů: 6

V rámci předmětu si studenti mají osvojit soubor poznatků tykajících se přístupů k řízení projektu s jasně stanoveným cílem, který musí být dosažen v požadovaném čase, nákladech a kvalitě, při respektování určené strategie a využití specifických projektových postupů, nástrojů a technik. Pozornost je věnována také inovačním řádům a rozdílu problematiky týkající managementu a tvorby projektu a projektovým managementem.