Počítačová síť a internet (letní semestr, kód: UBKKBP1063)

Počet kreditů: 6

V tomto předmětu se zabýváme počítačovými sítěmi. Cílem je seznámit se s konceptem a architekturou počítačových sítí včetně bezdrátových, jejich druhy, běžnými protokoly, síťovými zařízeními, postupy používanými při správě sítí.