Knihovnická praxe 2 (letní semestr, kód: UBKKBP0116)

Počet kreditů: 10

Studenti absolvují praxi v knihovně či informační instituci dle svého výběru. Náplní jejich práce budou informační či knihovnické služby, které poskytuje jimi vybraná instituce. Praxi absolvují po dobu 21 pracovních dní. Smyslem je seznámení se s veškerými odbornými činnostmi ve zvolené instituci, tedy s akvizicí dokumentů, jejich zpracováním k informačním službám včetně výpůjčních. Získané zkušenosti zpracují do podoby semestrální práce.

Student je povinen v průběhu praxe plnit pokyny dohlížející osoby a po ukončení praxe dodat závěrečnou zprávu o průběhu praxe.