Česká literatura 20. století 1 (letní semestr, kód: UBKKBP0113)

Počet kreditů: 5

Kurs seznamuje s dějinami české literatury od 90. let 19. století do roku 1945, a to prostřednictvím přednášek i seminárních cvičení, která se soustředí zejména na komentované čtení textů.