Praktikum ze základů informatiky II (letní semestr, kód: UBKKBPN132)

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je zvládnout základy používání softwaru pro úpravu a vytváření grafiky, prezentací a multimédií.