Knihovědný seminář (zimní semestr, kód: UBK/KTP04; UBK/KMK04)

Počet kreditů: 3

Seminář představuje doplnění předmětů Dějiny knižní kultury 1 a 2, Dějiny knihoven a knihovnictví a Vývoj a současnost knižní kultury.

Obsah předmětu:

Hlavní náplní je aplikace získaných teoretických znalostí do praxe. Posluchači se v paleografických ukázkách seznámí s typy písma užívanými při tvorbě rukopisných a později tištěných knih, jejich výzdobou (iluminace resp. později ilustrace) a obecně charakterem knihy. Součástí se stane i četba a samostatná analýza vybraných kodikologických pramenů (jazykově českých, německých a latinských), jak rukopisného, tak tištěného charakteru, zaměřující se na problematiku zvládnutí textu po stránce technické, obsahové i oblasti provenience.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Historický exkurz do dějin knihovědy. Přednášky nejsou úplně atraktivní, ale pokud vás baví historie, na své si zcela jistě přijdete.