Knihovědný seminář (zimní semestr, kód: UBKKBPTP04)

Počet kreditů: 3

Cílem výuky je seznámit posluchače prostřednictvím práce s vybranými dokumenty s českou a evropskou rukopisnou a tištěnou produkcí, s vývojem písma, iluminace a ilustrace v českém a evropském prostředí. Posluchači budou pracovat především s digitalizovanými dokumenty (např. digitální knihovna Manuscriptorium a digitální knihovna Kramerius nebo digitální knihovna Europeana).