Povinné předměty

Business Information and Competitive Intelligence

Česká literatura po roce 1989

Digitalizace a dlouhodobá ochrana fondů 1 a 2

Diplomový seminář 1

Sociální komunikace a média 1

Informační management 1

Knihovnická praxe 1

Organizace a řízení komunitních knihoven 1

Regionální funkce knihoven 1

Povinně volitelné předměty profilujícího základu

Digitální knihovny

Logika

Povinně volitelné předměty typu PVB

Současná česká poezie

Vývoj a současnost knižní kultury

Příroda a kultura

Současná česká próza