A předměty

Angličtina – odborné texty 1 a 2

Elektronická komunikace a multimediální systémy 1 a 2

Organizace veřejných knihoven komunitního typu 1 a 2

Příroda a kultura

Současná česká poezie

Současná česká próza

Vývoj a současnost knižní kultury

Praxe v zahraničí (země EU)

Služby pro specifické kategorie uživatelů

B předměty

Hudební knihovny – akvizice a organizace služeb

Knihovědný seminář

Trendy ve veřejných knihovnách

Úvod do znalostní ekonomiky

Vybrané kapitoly ze současné světové literatury

Diverzifikace funkcí v knihovně

Informační management