Zpracování přirozeného jazyka I (zimní semestr, kód: UBKKBP2022)

Počet kreditů: 4

V úvodu se studenti seznámí se základními pojmy formalizovaného zpracování přirozeného jazyka, jako je gramatika, sémantika, pragmatika, slovník. Z aplikačních oblastí je kladen důraz na automatizaci indexování textů a lingvistické problémy, které to zahrnuje (rozpoznávání, lematizace a gramatická analýza slov i víceslovných termínů, vyhodnocení sémantických vztahů mezi nimi).