Knihovnická praxe 2 (zimní semestr, kód: UBK/KA225; UBK/KB225)

Počet kreditů: 3

Cílem praxe je seznámit studenty s náplní jednotlivých knihovnických procesů, především s nabídkou knihovnických a informačních služeb, s automatizovaným knihovnickým systémem a všeobecným chodem knihovny.

Obsah předmětu:

Obsahem a náplní odborné knihovnické praxe by mělo být seznámení se s chodem všech pracovišť instituce, v níž student praxi vykonává. Měl by vidět všechny procesy, které na těchto pracovištích probíhají, případně se do nich aktivně zapojit v míře, kterou mu instituce umožní, případně po něm bude vyžadovat.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Vaše praxe se bude odvíjet podle toho, zda nastoupíte do univerzitní knihovny anebo do vámi zvolené knihovny (samozřejmě po domluvě s danou institucí). V druhém případě bude potřeba odevzdat krátkou seminární práci o provedení praxe.