Biblioterapie (letní semestr, kód:)

Počet kreditů: 3

Cílem předmětu je přiblížení a definování biblioterapie jako jedné z metod psychoterapie a pojmů souvisejících; seznámení s předpoklady zavádění, použití, účinky a cíli biblioterapie. Dalším cílem je praktické vyhledávání vhodné literatury pro jednotlivé oblasti uplatňování biblioterapie s ohledem na druh literatury a věkové kategorie uživatelů.