Věcné pořádání (zimní semestr, kód: UBKKBP0008)

Počet kreditů: 6

Cílem seminářů je uvedení do problematiky pořádání informací, formální a obsahové analýzy textu, stručného přehledu vývoje klasifikace věd.  Seznámení se s teoretickými základy selekčních jazyků, jednotlivými druhy a typy věcného pořádání informací a příslušnými věcnými selekčními jazyky. Základní ovládání metod tvorby selekčních znaků věcných selekčních jazyků.