SJ a věcné pořádání informací 1 (zimní semestr, kód: UBK/KA202; UBK/KB202)

Počet kreditů: 5

Cílem předmětu je uvedení do problematiky pořádání informací. Seznámení s teoretickými základy selekčních jazyků v lingvistice, logice a sémiotice. Zvláštní zřetel je věnován syntagmatickým a paradigmatickým vztahům lexikálních jednotek, neboť paradigmatické vztahy neodmyslitelně patří k řízeným slovníkům selekčních jazyků. Nastínění praktické aplikace. Stručný přehled vývoje klasifikací věd. Zvládnutí metod a dovedností obsahové analýzy. Pochopení automatizovaných metod obsahové analýzy.

Předmět v IS STAG

SJ a věcné pořádání informací 2 (letní semestr, kód: UBK/KA203; UBK/KB203)

Počet kreditů: 3

Cílem předmětu je seznámení s jednotlivými druhy a typy věcného pořádání informací a příslušnými věcnými selekčními jazyky, tj. systematické pořádání informací a umělé selekční jazyky, resp. předmětové pořádání informací a selekční jazyky na bázi přirozeného jazyka. Stručná výuka selekčních jazyků informačních bibliografických databází. Seznámení s používanými standardy a pomůckami pro věcné pořádání. Zvládnutí základních metod a dovedností tvorby selekčních znaků nejpoužívanějších věcných selekčních jazyků.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: SJ a věcné pořádání informací je spíše teoretický předmět, avšak informace, které na hodinách získáte, se vám budou hodit nejen do praxe, ale i do ostatních předmětů. Vyučující také dokáže branou látku výborně vysvětlit. Doporučuji tak chodit na přednášky i semináře. Snáze pak zvládnete zkoušku, která bude v písemné či ústní podobě, dle vaší volby.