Regionální literatura (letní semestr, kód: UBK/00134; UBK/KB134)

Počet kreditů: 2

Historie literatury na severní Moravě a ve Slezsku s důrazem na současnost.

Obsah předmětu:

Cílem předmětu je seznámení s vývojem a aktuální podobou regionální literatury od konce 19. stol., kdy se u nás začíná projevovat regionalistické hnutí a vzniká výrazná podoba regionální literatury v regionech ve všech hlavních literárních žánrech, avšak s důrazem na vývoj po roce 1945 na severní Moravě a ve Slezsku. Předpokládá prohloubenější seznámení s významnými díly regionální literatury. Věnuje se rovněž regionální literární tvorbě a její kritice na stránkách literárních časopisů.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Jak již název předmětu napovídá, budete se věnovat literatuře našeho regionu. Výuka probíhá podobně jako u předmětu Česká literatura po roce 1945, jelikož je vyučována stejným lektorem. Ke splnění zkoušky je třeba napsat seminární práci a předvést referát na určité téma.