Organizace a řízení projektů (letní semestr, kód: UBK/KA221; UBK/KB221)

Počet kreditů: 3

Cílem přednášky je seznámit se s projektovým managementem, pochopit proces přidělování grantů, naučit se granty a projekty tvořit, rozvíjet dovednosti a znalosti při psaní projektů.

Obsah předmětu:

  1. Grantové žádosti a projekty.
  2. Projektový cyklus. 
  3. Logický rámec.
  4. Vztah programu a projektu.
  5. Finanční řízení.
  6. Před a poprojektová fáze projektového cyklu.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Tento předmět vám pomůže naučit se vytvářet projekty dle daných norem a předpisů tak, abyste je byli schopni zpracovat co nejlépe. Zkouška pak probíhá formou testu. Vyučující vám poskytne dostatečné množství informací, tudíž si nemusíte mnoho věcí dostudovávat z doporučené literatury.