Němčina 1 (zimní semestr, kód: KLJ/NP320; KLJ/NK320)

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je sjednocení úrovně znalostí studentů v oblasti gramatiky, slovní zásoby a syntaxe s důrazem na komunikaci a harmonický rozvoj čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní a mluvení). Úroveň jazykových kompetencí studentů je různá, proto jsou děleni do tří skupin v závislosti na úrovni svých znalostí a pracují se dvěma díly učebnice Sprechen Sie Deutch? – začátečníci a mírně pokročilí – 1. díl, pokročilí – 2. díl.

Předmět v IS STAG

Němčina 2 (letní semestr, kód: KLJ/NP421; KLJ/NK421) 

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je zdokonalit dosaženou úroveň jazykových kompetencí. Předmět může být zapsán pouze po získání zápočtu z předcházejícího semestru z Němčiny 3.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: V tomto předmětu se vyplatí dodržovat docházku (vyučující si na ni potrpí). Psaní domácích úkolů není povinné, ale pomůže studentům upevnit si jazykové znalosti a lépe se připravit na zápočtový test. Pokud něčemu nerozumíte, ptejte se, vyučující ráda látku vysvětlí nebo zopakuje.