Latina 3 (zimní semestr, kód: UBK/KN158)

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy latinského jazyka a klasické kultury. Důraz je kladen na zvládnutí gramatického systému, terminologie, četbu autentických textů a reálií. Probírají se lekce 11 až 15 učebnice Vestibulum.

Předmět v IS STAG

Latina 4 (letní semestr, kód: UBK/KN159)

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy latinského jazyka a klasické kultury. Důraz je kladen na zvládnutí gramatického systému, terminologie, četbu autentických textů a reálií. Probírají se lekce 16 až 20 učebnice Vestibulum.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Tento předmět je určen studentům, kteří by se rádi ponořili do studia interdisciplinárního oboru, z něhož se dnes vyvinuly prakticky všechny živé evropské jazyky. Doporučuje se aktivní domácí příprava a velkou výhodou je aspoň minimální znalost libovolného románského jazyka. Každý týden se zpravidla probírá jedna lekce, látka se dá tudíž stihnout za pět týdnů.