Latina 3 (zimní semestr, kód: UBK/KN158)

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy latinského jazyka a klasické kultury. Důraz je kladen na zvládnutí gramatického systému, terminologie, četbu autentických textů a reálií. Probírají se lekce 11 až 15 učebnice Vestibulum.

Předmět v IS STAG

Latina 4 (letní semestr, kód: UBK/KN159)

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy latinského jazyka a klasické kultury. Důraz je kladen na zvládnutí gramatického systému, terminologie, četbu autentických textů a reálií. Probírají se lekce 16 až 20 učebnice Vestibulum.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Tento předmět je určen studentům, kteří by se rádi ponořili do studia interdisciplinárního oboru, z něhož se dnes vyvinuly prakticky všechny živé evropské jazyky. Doporučuje se aktivní domácí příprava a velkou výhodou je aspoň minimální znalost libovolného románského jazyka. Každý týden se zpravidla probírá jedna lekce, látka se dá tudíž stihnout za pět týdnů.


Příspěvek naposledy aktualizoval(a) Richard Budský dne 12/03/2017