Komunikační dovednosti knihovníka (zimní semestr, kód: UBK/KA218; UBK/KB218)

Počet kreditů: 4

Cílem přednášky je vysvětlit důležitost a smysl lidské komunikace, definovat základní pojmy vymezení komunikace, předmět a funkce komunikování. Naučit studenty komunikovat s klientem v informačních službách knihoven, ve firmách a institucích. Nedílnou součástí je problematika rétoriky, zásady vedení diskuze a vytváření veřejného image včetně praktické znalosti ústní a názorné formy propagace knihovny.

Obsah předmětu:

  1. Základní pojmy vymezení lidské komunikace
  2. Funkce lidského komunikování a motivace k němu
  3. Komunikační manévr
  4. Nonverbální komunikace
  5. Rétorika a komunikace
  6. Metodika bibliografické relace a bibliografického plakátu

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Jestliže se si chcete zlepšit své komunikační dovednosti a naučit se pár triků, kterými ohromíte nejen například diváky svých prezentací, ale také i zaměstnavatele či učitele, pak si zapište předmět Komunikační dovednosti knihovníka. I přesto, že je vše jen teoreticky popsáno, jistě vám získané poznatky v mnohém pomohou.